Officiel klubside for Ford T Nørder
FORD T KLUBBEN DANMARK

Parkering af motorcykel eller åben sportsvogn

Parkering skal ske efter færdselslovens generelle betingelser – § 28 og § 29 – samt efter eventuelle lokale bekendtgørelser om parkering. En motorcykel betragtes herefter ligestillet med en bil, som et køretøj.

Efter Færdselsloven skal standsning og parkering ske, så der ikke opstår fare eller ulempe for færdslen. Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i kørselsretningen. På en mindre befærdet vej og en vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. køretøjet skal parkeres i vejens længderetning ved kørebanens yderkant.

Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti, fortov, midterrabat, helleanlæg og lignende.

Med henvisning til Trafikministeriets kekendtgørelse – bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 590 af 24. juni 1992, §49 – om parkeringsbåde, skal parkering ske i og inden for en bås. Parkering må ikke finde sted uden for en parkeringsbås, hvis det er i et område, der er udlagt til parkering, og der er afmærkeede parkeringsbåse.

Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Det gælder dog ikke to-hjulede motorcykler, som kan parkeresd frit i båsen – eventuelt flere motorcykler i én bås.

Hvis en køretøjsart for eksempel bus, taxi, lastbil eller mc er angivet med tekst i eller symbol i en bås, så standsning og parkering kun foretages af disse køretøjer.

Hvor parkeringsbåse er afmærkedes på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Parkering i gågade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.

På parkeringspladser med Park-o-Metre (P-automater) skal der betales den anførte timetakst, hvis man parkerer på pladsen. Ved parkering af en motorcykel skal p-billetten bedbringes og forevises for P-kontrollen/Politiet som bevismateriale i tilfælde af, at man er blevet pålagt en parkeringsafgift. Ved tidsparkering skal man overholde den angivne tid.

For motorcykler og sportsvogne gælder det, at man kan undlade brugen af P-skive, da den ikke kan sidde uden, at andre kan dreje på den. men derfor er man ikke fritaget for risikoen for en parkeringsafgift. Parkeringsvagten foretager en såkaldt ventilkontrol.

Ventilkontrollen består i, at parkeringsvagten aflæser klokkeslet og i et skema indtegner ventilernes position på hjulene. Konstaterer parkeringsvagten efter en periode, svarende til konkret tidsbegrænsning på eksempelvis to timer, at ventilernes placering er uændrede, antages det, at køretøjet ikke har været flyttet i mellemtiden.