Officiel klubside for Ford T Nørder
FORD T KLUBBEN DANMARK

Lidt om olie til Ford T

På Ford T klubbens Nordjyllandstur, kom jeg lige ind i en olie diskussion, om hvilken olie man skulle køre på, og der var rigtig mange meninger om det, SAE 30, SAE 40, SAE 50 og dæleme også nogle der kører på 20W50 (nogle få fynboer) og ja jo flere øl jo klogere blev hele forsamlingen.

Så vi må vist hellere lige starte med noget teori om hvad det forskellige betyder der står på dunken

SAE

SAE = Society af Automotive Engineers, (sammenslutningen af amerikanske bilfabrikker). Flydeegenskaber for en motorolie bliver målt i SAE-klasser. Eksempelvis: SAE 30, SAE 0w-30 osv.

VISKOSITET

En olies tykkelse kaldes viskositet. Den fortæller ikke noget om kvaliteten af motorolien, men kun om oliens egenskaber til at flyde ved forskellige temperaturer. Motoroliens viskositet beskrives med motoroliens flydeevne ved høje og lave temperaturer. En tyndere olie giver hurtigere smøring ved koldstart, mens en tykkere olie giver beskyttelse ved høje temperaturer. Det er faktisk nemmest at beskrive ved at sige, vand er tyndt, hvorimod sirup er tyk.

BETEGNELSE

W betyder Winter og beskriver oliens flydeevne i koldt vejr. Jo lavere tal (fx 20w), jo bedre flydeevne ved lav temperatur.
Efter W’et kan der stå endnu et tal. Det tal beskriver oliens flydeevne ved høj temperatur. Jo højere tal, jo bedre flydeevne ved høj temperatur.
En mineraloliebaseret multigrade olie – 20w-50 – giver en rigtig god beskyttelse ved både koldstart og ved en driftsvarm motor om sommeren.

API

API = American Petroleum Institute er en betegnelse over de Amerikanske anbefalinger og kvalitetskrav, som en motorolie skal opfylde. De aktuelle API-klassifikationer er for benzinmotorer SA-SH, mens CA-CF er til dieselmotorer.

Hvad er forskellen på en fuldsyntetisk og en semisyntetisk motorolie?

Alle motorolier er fremstillet af baseolier og additiver. Fuldsyntetiske motorolier indeholder 100% særligt behandlede baseolier uden almindelige oliebestanddele. Semisyntetiske olier (også kaldet “blandingsolier”) indeholder en mindre procentdel af disse særligt behandlede baseolier kombineret med almindelig olie.

Hvad er forskellen på syntetisk og mineralske olier?

Historisk, mineralske olier havde begrænsninger med den mængde varme, de kunne håndtere. Men både mineralsk og syntetisk olie der er udviklet i dag er mere end tilstrækkelige til at beskytte motoren i de koldeste vintre og hotteste somre. Så dette problem repræsenterer ikke længere stor indflydelse i olie beslutninger. Syntetiske olier er stadig i stand til at køre ved højere temperaturer generelt.

Det grundlæggende af syntetiske olier er helt forskellig fra mineralske olier. Syntetisk olie er fremstillet i en kunstig proces, og syntetiske olier er ikke så kaotisk som mineralsk olie på molekyle -niveau. Deres struktur gør det muligt for syntetiske olier at opretholde struktur under langt højere varme stress. Mineralsk olie molekyler er tilfældige og forskellige, og nedbrydes hurtigere under varme begrænsninger.

Hvad er det så for noget olie vores Ford T skal køre på?

Vores Ford T SKAL køre på en klassisk monograde/single olie SAE, 20 eller SAE 30. Skramler den meget, kan man benytte SAE 40 men aldrig en multigrade olie – og hvorfor? I en klassisk monograde/single olie er der meget få rensende additiver der forebygger gamle aflejringer, snavs og skidt optages ikke i olien, men synker til bunds, hvorimod i en multigrade olie optages snavs og skidt i olien, og derved skal olien renses igennem et filter. (har aldrig set en Ford T med oliefilter) så kære fynboer, få enten sat et filter på eller kom noget SAE 30 på.

Skift motorolie om efteråret

Motorolie skiftes en gang om året. I løbet af sommeren nedbrydes olien af benzinfortynding og specielt i mineralolier kan der dannes oxidationsrester i form af slam, der senere kan sætte sig som aflejringer.
Specielt problematisk ved kold vinteropbevaring er, at svovlrester fra forbrændingen finder vej ned i motorolien. Svovl og kondens kan herefter danne syredampe i motoren, så der ved stilstand opstår en risiko for korrosion. Derfor bør der skiftes motorolie før stilstand.
Kør motorolien varm og skift så olie.
Tag oliedæksel og oliepind af før aftapning – så løber olien hurtigere ud og tager flere urenheder med.
Husk også en ny pakning til bundproppen.

Så er bilen samtidig klar til foråret

Om foråret starter man blot op på vinterens olie, og eventuel kondens i olien damper blot væk, så snart olien når arbejdstemperatur.
Vi anbefaler altid Castrol Classic SAE 30 eller Gulf Classic SAE 30 begge rigtig gode olier til motoren, og til bagtøj enten W-600 eller Castrol Vantage SP 250.

Leif Munck, Veterandele.dk