Officiel klubside for Ford T Nørder
Den 25. maj 2018 træder en ny EU persondataforordning i kraft

Den 25. maj 2018 træder en ny EU persondataforordning i kraft

Hvad går den nye EU persondataforordning ud på og har det betydning for Ford T Klubben og sine medlemmer,  ja det har den og lad os slå fast at loven er til for at beskytte borgerne.

Der er nu blevet regler for  foreningers brug og behandling af personoplysninger.Persondataloven handler om, hvornår og hvordan foreninger må behandle personoplysninger – fx når I som forening registrerer medlemmer, navne, adresser mv. på en computer eller har oplysningerne liggende i en mappe, papirkartotek eller lignende.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger kan ifølge loven være:

  1. Personoplysninger af privat karakter

Private personoplysninger er fx oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om tidligere bøder, straffe og lignende, væsentlige sociale forhold (fx familieforhold) og oplysninger om helbred og seksuelle forhold.

  1. Almindelige personoplysninger

Almindelige personoplysninger er fx oplysninger, som kan bruges til identifikation, personnummer, mailadresse, oplysninger om økonomiske forhold og nogle typer af billeder.

Hvornår må vi behandle personoplysninger?

Vi må kun behandle personoplysninger, hvis den person, som oplysningerne handler om, har givet sit samtykke.

Normalt vil man tolke det således, at når en person fx selv melder sig ind i en forening og afgiver personoplysninger, så ligger der et samtykke heri.

Vi må ikke registrere personoplysninger, hvis vi ikke har et sagligt formål med at indsamle dem og kan forklare, hvorfor I har indsamlet dem.

Hvad må vi bruge personoplysninger til?

For at drive medlemsforening – og fx opkræve kontingent – har man brug for oplysninger om medlemmerne. Vi må derfor gerne registrere og behandle ”sædvanlige medlemsoplysninger” som fx navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse mv.

De personoplysninger, vi registrerer, må kun bruges i overensstemmelse med det formål, som de er indsamlet til.

Ønsker vi at videregive eller offentliggøre oplysninger, skal vi spørge den pågældende om lov.

Vi kan måske synes, at det er praktisk, hvis medlemmerne kan få adgang til en oversigt over alle foreningens medlemmer via foreningens hjemmeside. Men hvis vi ønsker at offentliggøre oplysninger om medlemmerne på vores hjemmeside eller på internettet, skal vi spørge hvert enkelt medlem om lov.

Da vi ikke opsamler personoplysninger til andet brug en registrering og  opkrævning af kontingent skal vi ikke have yderlige tilsagn end det vi har i form af indmeldelse.

Da der forsat  kan kommer rettelse og nye tolkninger vil vi vende tilbage hvis der er noget der vedrøre foreningen.